Regler

webzize-71Adventure racing är en fantastisk sport med få regler. Visa god sportsmannaanda och ha roligt.

LAGET
Alla lag som deltar i Sportkullan AR ska bestå av tre kvinnor fyllda 16 år under innevarande kalenderår. Deltagare yngre än 18 år fyllda på tävlingsdagen får delta med målsmans underskrift. Den slutgiltiga laguppställningen måste lämnas in under registreringen. Ingen ändring av lagmedlemmar får ske under pågående tävling. Alla tre lagmedlemmar är på banan hela tiden och måste uppehålla sig inom en radie av 20 meter från varandra under hela tävlingen. Laget får inte ta emot hjälp från annan person utanför laget någon annanstans än på växlingsområdet (TA). Uppstår ett icke akut behov av hjälp från utomstående uppmanas laget att kontakta tävlingens servicenummer. Tidsstraff för avsaknad av utrustning och regelbrott kommer att läggas till av arrangörerna efter målgång.

KONTROLLER och STÄMPLING
Kontrollpunkterna (CPs) längs efter banan måste tas i given ordning. Samtliga CPs är obligatoriska och samtliga tre lagmedlemmar måste ta sig dit tillsammans om inte annat anges vid bangenomgången.
Stämpling sker med sk SI-pinne. Går att hyra av oss på SAR.
Ingen variant av GPS är tillåten att använda.

DISCIPLINER
Löpning
Här tar vi oss fram till fots och det är inte tillåtet att ex cykla.
Cykel
Här tar vi oss fram med cykel. Det är tillåtet att dra/bära cykeln. Cykeln ska fram till kontrollen om inte annat anges vid bangenomgången.
Luftmadrasspaddling
Här tar vi oss fram paddlandes på luftmadrassen. Det är inte tillåtet att gå i vattenkanten i riktning mot nästa kontroll på paddelsträckan i annat fall än vid punktering på samtlig madrasser.

TRAFIKREGLER
Allmänna trafikregler gäller och måste efterföljas under hela banan. Observera att inga vägar, skogar, stigar eller vattenvägar kommer att vara avstängda att bara användas av deltagarna. Banan kommer att vara öppen för allmänheten.

HÄNSYN och SKRÄP
Visa hänsyn mot dem som använder områdena ni passerar och visa respekt mot era medtävlare.
Vi är gäster i naturen och behandlar den med respekt. ALLT som tas med ut på banan ska tillbaka hem igen.

ASSISTANS
Deltagarna får endast ta emot hjälp “utifrån” vid de utmärkta växlingsområdena (TA.s). Supportteamet får assistera som de anser passar bäst inom TA; t.ex pumpa/tömma ur madrasserna, serva cyklarna och förbereda mat. Lag kan komma att tillåtas assistans på annat ställe än tidigare nämnt om laget i kontakt med lagledningen har fått godkänt till sådant.

SERVICENUMMER
Uppstår en sådan situation att laget själv inte kan bedöma vad som är riktigt enligt reglerna uppmanas laget att kontakta servicenumret som finns i lagets road book.

ATT AVBRYTA LOPPET
Lag som drar sig ur tävlingen medans den pågår måste anmäla det till närmaste TA och via telefon till Sportkullan AR så snart som möjligt.