2016 Sportkullan Sprint – 50 km

Banbeskrivning – Sportkullan Sprint

Starten 2016 Trängsletdammen Starten för båda distanserna Sportkullan Long och Sportkullan Sprint gick på Sveriges högsta jorddamm, Trängsletdammen, ca 30 km norr om centrala Älvdalen. 07:30 startade båda sträckorna på cykel för att ta sig till kontroll 1 i den gamla fäboden Borgen, rakt öster om Trängsletdammen. Det var en kontroll dit lagen valde fyra olika sträckor, varav två av dem var de som utnyttjades mest. Det gjorde att publiken vid starten bjöds på en mäktig syn när startfältet delade på sig i slutet av dammarmen; en halvan vek av norrut, den andra söderut.

 

 

 

  1. Norrut från Trängsletdammen i en loop tillbaka mot masten på Borgbliket varifrån man sedan nådde kontroll 1 norrifrån. En sträcka som bestod av grus och asfalt och mycket uppför. Från masten tog man en fin, men av nedfallna träd översållad stig ner mot kontrollen. Gul färg på kartan nedan.
  2. Samma som ovan men en än större loop ner mot Lekstjärn varifrån man nådde kontrollen östifrån. En längre men något flackare sträcka med avslut på delvis cykelbar stig. Gul och sedan blå färg på kartan nedan.
  3. Söderut från Trängsletdammen i en loop upp mot en vägände varifrån man fick bära cykeln över ett kalhygge för att komma till en stig som nådde kontrollen söderifrån. Även denna med mycket uppförsbacke. Lila färg på kartan nedan.
  4. Nästan rakt österut från Trängsletdammen, upp i branten via en traktorstig. Den klart kortaste sträckan, vilken innebar att dra/lyfta cykeln i stort sett hela vägen upp till kontroll 1. Röd färg på kartan nedan.

De mest använda vägvalen var den gula respektive den lila sträckan.

Vägval K1 Borgen 2016 Banan fortsatte så för både Sportkullan Sprint och Sportkullan Long via K2 vid Stops vackra vattenfall till publikkontrollen i Brindbergs fäbod. Hit hade publik och serviceteam kommit för att ta sig en fika i väntan på lagen. Brindberg som är en levande fäbod böjd på hejarop och nära djurmöten.

K2 2016 Stops vattenfallFrån Brindberg tog sig lagen fortsatt cyklandes ner för sluttningarna mot Rotälven där kontroll fyra väntade. Cyklingen var tänkt över Jöllenbron men alla lag testade på att vada med cyklarna över Rotälven.

Vidare gick banan till den första växlingsstationen, TA1, vid Långö liebruk. Härifrån var det dags att ta sig fram till fots. Vid Ribbåsens vattenfall låg nästa kontroll och sedan tog sig Sportkullan Sprint direkt ner mot Lidens bystuga där TA2 väntade.

Vid TA2 väntade så serviceteamen med uppumpade luftmadrasser för att skicka iväg lagen på en ca 1,2 km lång paddelsträcka över Nässjön och bort mot kontrollen högst upp på 10:an i Grundsands hopptorn. Här fick lagen välja om de ville hoppa ner i vattnet efter att ha tagit kontrollen eller om de ville gå stegarna ner igen. 10 lag valde att hoppa.

Vid TA3 var det dags att sätta sig på cykeln igen och ta ”sprinten”, ca 5 km via stranden av Nässjön in till Älvdalens skidstadion. Sedan var det bara att spurta den sista kilometern till fots via Älvdalens kyrka till målet vid Tinghusparken.    

Tävlingskartor Sportkullan Sprint 2016 finns här

Tillbaka till SAR 2016

översikt 2016 sportkullan sprint