Regler och tidtagning

Regler

Adventure racing är en fantastisk sport med få regler. Visa god sportsmannaanda och ha roligt.

Alla lag som deltar i Sportkullan AR ska bestå av tre kvinnor fyllda 16 år under innevarande år. Den slutgiltiga laguppställningen måste lämnas in under registreringen. Laget godkänner i och med anmälan Sportkullan ARs ansvarsfriskrivning. Ingen ändring av lagmedlemmar får ske under pågående tävling. Alla tre lagmedlemmar är på banan hela tiden och måste uppehålla sig inom en radie av 20 meter från varandra under hela tävlingen. Laget får inte ta emot hjälp från annan person utanför laget någon annanstans än på växlingsområdet (TA). Tidsstraff för avsaknad av utrustning och regelbrott kommer att läggas till av arrangörerna efter målgång.

Allmänna trafikregler gäller och måste efterföljas under hela banan. Observera att inga vägar, skogar, stigar eller vattenvägar kommer att vara avstängda att bara användas av deltagarna. Banan kommer att vara öppen för allmänheten. 

Visa hänsyn mot dem som använder områdena ni passerar och mot era medtävlare. Kontrollpunkterna (CPs) längs efter banan måste tas i given ordning. Samtliga CPs är obligatoriska och samtliga tre lagmedlemmar måste ta sig dit tillsammans. Ingen variant av GPS är tillåten att använda.

Tidtagning

Sportkullan AR kommer att använda Sportident (www.sportident.se) för tidtagningen. Lagen uppmanas att använda sin egen SI-enhet om en sådan finns. Har man ingen egen kan man kolla lokala orienteringsklubben om det har någon att hyra ut. Arrangörerna har ett visst antal sportident-enheter till uthyrning. Den ska återlämnas direkt efter målgång. Ej återlämnad enhet resulterar i en straffavgift på 500 sek. Kom ihåg att stämpla vid varje CP (både bemannad och obemannad), TA och vid målgång. Vid start kommer det att finnas en TÖM och CHECK-enheten men ingen startstämpling kommer att krävas. 

Deltagarna får endast ta emot hjälp “utifrån” vid de utmärkta växlingsområdena (TA.s). Supportteamet får assistera som de anser passar bäst inom TA; t.ex pumpa/tömma ur madrasserna, serva cyklarna och förbereda mat.

Lag som drar sig ur tävlingen medan den pågår måste anmäla det till närmaste TA (lämna tillbaka ev hyrd sportident-enhet) och via telefon till Sportkullan AR så snart som möjligt. Det är inte tillåtet att bara åka hem.