Regler och tidtagning

Regler – grundläggande

Adventure racing är en fantastisk sport med få regler. Visa god sportsmannaanda och ha roligt.

 • Laget består av 2 – 3 deltagare; samtliga kvinnor/tjejer/tanter
 • Alla som deltar i Sportkullan AR ska fylla minst 16 år under innevarande år.
 • Den slutgiltiga laguppställningen måste lämnas in under registreringen. Ingen ändring av lagmedlemmar får ske under pågående tävling
 • Laget godkänner i och med anmälan Sportkullan ARs ansvarsfriskrivning.
 • Alla lagmedlemmar är på banan hela tiden och måste uppehålla sig inom en radie av 20 meter från varandra under hela tävlingen.
 • Laget får inte ta emot hjälp från annan person utanför laget någon annanstans än på växlingsområdet (TA), om inte nödsituation har uppstått.
 • Skyldighet att hjälpa andra deltagare som befinner sig i nödsituation.
 • Obligatorisk utrustning skall med laget hela tiden.
 • Tidsstraff för avsaknad av utrustning och regelbrott kommer att läggas till av arrangörerna efter målgång.
 • Allmänna trafikregler gäller och måste efterföljas under hela banan. Observera att inga vägar, skogar, stigar eller vattenvägar kommer att vara avstängda att bara användas av deltagarna. Banan kommer att vara öppen för allmänheten. 
 • Visa hänsyn mot dem som använder områdena ni passerar och mot era medtävlare.
 • Kontrollpunkterna (CPs) längs efter banan måste tas i given ordning.
 • Samtliga CPs är obligatoriska och samtliga lagmedlemmar måste ta sig dit tillsammans.
 • Ingen variant av GPS är tillåten att använda.
 • Lag som drar sig ur tävlingen medan den pågår måste anmäla det till närmaste TA (lämna tillbaka ev hyrd sportident-enhet) och via telefon till Sportkullan AR så snart som möjligt. Det är inte tillåtet att bara åka hem.

Tidtagning

Sportkullan AR kommer att använda Sportident (www.sportident.se) för tidtagningen. Lagen uppmanas att använda sin egen SI-enhet om en sådan finns. Har man ingen egen kan man kolla lokala orienteringsklubben om det har någon att hyra ut. Arrangörerna har ett visst antal sportident-enheter till uthyrning. Den ska återlämnas direkt efter målgång. Ej återlämnad enhet resulterar i en straffavgift på 600 sek. Kom ihåg att stämpla vid varje CP (både bemannad och obemannad), TA och vid målgång. Vid start kommer det att finnas en TÖM och CHECK-enheten men ingen startstämpling kommer att krävas.