SAR 2020

Inställt pga coronapandemin

2020. Coronapandemin i världen och restriktionerna i Sverige gjorde att Sportkullan adventure race inte gick att genomföras sommaren 2020