Samarbetspartners

x

BOSS Business Women

Affärsnätverket för kvinnor med driv, engagemang & ambitioner i Dalarna. Vårt mål är att stötta kvinnor med mod, kompetens & självförtroende att ta sig vidare i sina karriärer, i ledande befattningar som VD och i ledningsgrupp, att driva företag, ta sig ett styrelseuppdrag och ett ordförandeskap. I nätverket delar vi med oss av vår kunskap, utvecklar och stärker varandra och därmed bidrar till ett starkare och mer jämställt näringsliv. Stort fokus ligger på kvinnor ”mitt i livet” där både karriär och livspussel får utrymme att stärkas och utvecklas. Alla affärsdrivna kvinnor i Dalarna är välkomna! 

Affärsnätverket startades juli 2020 på initiativ av Evelyn Hult. Idén till nätverket kom under hennes år som företagsrådgivare på bank där hon bland annat uppmärksammat det låga antalet kvinnor i företagsledningar, styrelser och andra ledande befattningar. Dessutom har hon saknat ett forum för kvinnor i Dalarna med fokus på affärer, karriär och nätverkande. Allt detta bidrar genom ett nätverk med affärsfokus till ett mer dynamiskt, inkluderande och jämställt näringsliv. Att inspirera andra till att våga, oavsett var i livet de befinner sig är en stark drivkraft för Evelyn.

Genom ett samarbete med BOSS affärsnätverk kan vi få fler aktiva kvinnor från näringslivet, som tar hand om sig och sina medarbetare ur ett hälsoperspektiv. Med ett sunt och hälsosamt liv, där fysiskt ansträngande träning är en del ökar både medarbetare, chefer och beslutsfattares välbefinnande och det minskar sjukfrånvaron. Dessutom tar vi bättre beslut 0m vi även tar hand om oss rent fysiskt!