Starten för Sportkullan AR 2024 går vid den stora sarkofagstenen i den södra delen av centrala Älvdalen.
Länk till karta här

Ett PM uppdaterat 2024-06-05 hittar du här
PMSportkullanAR2024-komprimerad

Översikt parkering SAR2024