Här kommer de viktigaste bilderna i bangenomgången. (pdf:en blev för stor)

Bild 1: Parkering, Mål, TA och café

Bild 2: Gemensam promenad mot start vid Porfyrdammen. Avgår klockan 08:00

Bild 3: Ingång till TA efter Löpning samt utgång från TA med MTB

Bild 4: Ingång till TA från MTB och utgång från TA med madrasser

Bild 5: Runda bojen på väg mot CP 21
I- och urgång från vattnet vid markering på plats

Bild 6: Droppa madrasserna i ringen och spring mot mål.