Bifogat ligger PM för årets race. Frågor ställs till adventure@sportkullan.se
PM SportkullanAR 2023-compressed

Nummerlappsuthämtning och registrering sker vid Nästs bystuga 14:00 – 16:00
Adress; Bygdegårdsvägen 4. Länk till karta här.

Bangenomgång online via Teams 16:30

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 397 218 827 156
Lösenord: 9KvkCJ