Här finns PM för Sportkullan Adventure race 2021.
Ändringar kan komma att genomföras.
Uppdaterat PM publiceras då.

PM SportkullanAR 2021. Version 210705