Nu ligger resultaten uppe på Winsplit Online. Nedan här ligger även två pdf:er; enkel resultatlista med sluttid samt en resultatlista med sträcktider för olika etapper som tex löpningen fram till CP4 osv (inte för varje kontroll)
På Winsplit online kan du se en lista med den totala tiden samt diff till segrarna (”hela sträckor) och en lista kallad ”gemensamma kontroller”.
Väljer du listan ”gemensamma kontroller” ser du sträcktider och sträckplacering mellan varje kontroll. Se bild för förklaring.

Klicka vidare på den här länken: Winsplit online SAR 2023

TIPS! För den som vill se hur ställningen har växlat efter banans gång – Tryck överst i kolumnen för respektive kontroll ”str tot” så ändras resultatlistan till vänster efter hur lagen låg vid den kontrollen.

SAR 2023 – Enkel resultatlista med alla deltagares namn

SAR 2023 – Resultatlista med sträcktider – två namn
(av någon anledning syns här enbart två av lagmedlemmarnas namn)